TOSYÖV tarafından, TİM, TOBB ve KOSGEB işbirliği; İOSB, KGF, TÜRMOB ve TÜRKSAT’ın desteklediği, BÜDOTEK Teknopark, Logo Yazılım ve MAİB’in oturum sponsoru ve çözüm ortağı, dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru ve çözüm ortağı olduğu XVII. KOBİ Zirvesi; “Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye” ana temasıyla; İstanbul’da gerçekleştirildi.


Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarındaki KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği, gelenekselleşen KOBİ Zirvesi, bu yıl da İstanbul’da gerçekleştirildi. TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) tarafından, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) işbirliğiyle; İOSB (İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi), KGF (Kredi Garanti Fonu), TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği), TÜRKSAT’ın desteklediği, BÜDOTEK Teknopark  (Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş.), Logo Yazılım, Türkiye’nin Makinacıları MAİB’in (Makine İhracatçılar Birliği) oturum sponsoru ve çözüm ortağı, dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru ve çözüm ortağı olduğu XVII. KOBİ Zirvesi, “Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi Türkiye” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

İşbirliği platformunda; İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı), KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), TÜGİK (Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu), TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ve UND’nin (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) yer aldığı XVII. KOBİ Zirvesi’nde açılış konuşmalarının ardından ‘Tedarik Zinciri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)’, ‘KOBİ’lere Sağlanan Destekler’, ‘KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’ ve ‘Yeşil Mutabakat’ oturumlarında kamu, akademi, iş dünyası temsilcileri, STK’lar ve KOBİ’lerin yöneticileri, tedarik zincirinde yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi ve Türkiye’nin ‘Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi’ olabilmesi için yapılması gerekenleri ele aldı.

Yeşil Mutabakat 

Yeşil Mutabakat oturumunun moderatörlüğünü yürüten Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı, KobiEfor Dergisi Sahibi ve TOSYÖV Önceki Dönem Başkanı Yalçın Sönmez, “Pandemi’nin etkisinden kurtulmadan iklim krizi ile karşı karşıya kaldık. Bu süreç iş ve insan ilişkilerindeki paradigmaları değiştiren tam bir transformasyon süreci. Zorunlu olarak istesek de istemesek de önümüze çıkan bu koşulları aşmak ve kendimizi buna uyarlamak zorundayız” dedi. İklim kriziyle ortaya çıkan küresel ısınmanın doğal olarak tüm yaşamı altüst ettiğine değinen Sönmez, Paris İklim Anlaşması’nı onayladığımızı da hatırlatarak; bu noktada gerek kamu gerek STK’ların farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlik ve çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yalçın Sönmez, yeni sürecin önümüze getirdiği yeni kurallar ve yeni kısıtlar bulunduğunu, bu yeni dönemin risk ve tehditlerini; sürdürülebilir döngüsel ekonomi bağlamında üzerimize düşen sorumluluğunun gereğini yaparsak fırsata çevirebileceğimizi söyledi. Bu süreçte özellikle Avrupa Yeşil Mutakabat konusunda İKV’nin rehberliğinin yol gösterici olabileceğine dikkat çeken Sönmez, “Sürdürülebilir yaşam için herkese sorumluluklar düşüyor. Uyum sağlamak için değişip dönüşmek ve yenilenmek gerekiyor. Sivil toplum örgütlerindeki farkındalık bizi umutlandırıyor. Yolun başındayız. Heybemiz boş değil. Sahip olduklarımız var ama tamamen boş olan alanlarımız da var. Yeni şeylerle, standartlarla yüz yüze geleceğiz. Yeşil Ürün Pasaportu gibi; onları değerlendirip kullanmak zorunda olacağız. Riskler ve tehditlerle dolu bir süreç, gerekeni yaparsak bizim için fırsat olacaktır” diye konuştu.